Nieuw Telemetriesysteem voor gemalen.

De gemeente Gouda heeft gekozen voor een slim beslissysteem voor de besturing van haar rioolgemalen (Real-Time Control). Deze besturing regelt bij een hevige neerslag het transport van afvalwater automatisch, waardoor de capaciteit van de gemalen efficiënter wordt ingezet en zo het aantal overstorten zal worden beperkt.

Naast het implementeren van een nieuwe gebruiksvriendelijke hoofdpost met H2gO software van de firma I-Real wordt ook een groot aantal van de onderstations vervangen. Tevens worden er dataloggers voor regenmeters, overstorten en grondwater aan het systeem gekoppeld. De communicatie van deze objecten gaat straks via een beveiligde GPRS verbinding.Alle objecten worden in het systeem gevisualiseerd. Voor het onderhoud van de objecten wordt een extra module ‘OMS’ aan het softwarepakket toegevoegd. De firma Cyclus, die voor de gemeente Gouda het onderhoud uitvoert aan de openbare ruimte en riolering, zal haar werkproces aanzienlijk kunnen optimaliseren.

Het gehele systeem is web-based en met de juiste wachtwoorden via internet te raadplegen. Hierdoor kun je in het veld makkelijk via I-pad of laptop een inslagpeil van een pomp wijzigen of een storing verhelpen.

Opdrachtgever: Gemeente Gouda, afdeling Projecten Openbare Ruimte

Projectleiding: GWW Advies

PvE en bestek: Royal HaskoningDHV

Budget: € 400.000,=
Jaar van uitvoering: 2012/2013
Uitvoeringsduur: 7 maanden

Aannemer: I-Real B.V.

GWW Advies
R. van der Ploeg
Wikkedreef 3
3204 GT Spijkenisse


info@gwwadvies.nl
tel: 06 - 53 62 33 26

KvK 50 50 82 53