Rioolvervanging Gouwekerk

Onder de Gouwekerk (Sint Jozefkerk) ligt een oud gemetseld riool. Dit riool is een oude verbinding geweest tussen de grachten in de binnenstad van Gouda. Ongeveer 125jaar geleden is er een kap opgemetseld en ging deze verbinding dienst doen als riool. Rond 1900 is boven op het riool een kerk gebouwd.


Lees meer
Herinrichting Goudseweg in de gemeente Gouda

De Goudseweg wordt in 2012 heringericht. De gehele openbare ruimte wordt opgeknapt. Dit betekent dat onder andere de bomen worden gekapt en er nieuwe worden aangeplant.


Lees meer
Aanbrengen geluid reducerend asfalt aan de Vondellaan in Ridderkerk

De gemeente Ridderkerk heeft net als vele andere gemeenten als (milieu) beleidsuitgangspunt het toepassen van geluid reducerende deklagen bij vervanging en nieuwe aanleg van asfaltwegen. Hierbij wordt dan gedacht aan dunne deklagen A (3dB) en B (4dB). Helaas behoort dit niet altijd tot de mogelijkheden.


Lees meer
Kleinschalig asfaltonderhoud 2011 Gemeente Ridderkerk

De gemeente Ridderkerk heeft het beheer over 52 km aan asfaltwegen binnen de bebouwde kom. Na iedere winter is asfaltonderhoud noodzakelijk om de veiligheid van de weggebruiker te garanderen. Daarnaast leidt herstel van deze schades tot uitstel van groot onderhoud.


Lees meer
BRM en WRM Bedrijventerrein fase 1 Cornelisland

Begin juni 2011 is de 1e fase van het onderdeel "BRM en WRM van de Verbindingsweg bedrijventerrein Cornelisland" afgerond. In dit onderdeel van het project is zowel de riolering als de definitieve verharding aangebracht. De aannemer van het werk is Dura Vermeer met onderaannemer Broere. Naast dit werk heeft Dura Vermeer ook het werk "Graven oppervlaktewater fase 3, Kop Cornelisland" uitgevoerd.


Lees meer
Vervangen nat rioolgemaal Rockanje

Dinsdag 9 november 2010 was het dan zover. Al het voorbereide werk, zoals het omleggen van kabels en leidingen, aanbrengen van de bouwkuip en aanbrengen van funderingsconstructie is gereed. De betonput van het gemaal (afmetingen 2,25m bij 2,25m bij 5,60m) is prefab gemaakt en zojuist op het werk gearriveerd.


Lees meer
Woonrijp maken het Elisabethhof en voorplein aan de Ruy te Oostvoorne

Woonrijp maken van woningbouw locatie in het centrum van Oostvoorne. Het Elisabethhof is gesitueerd op een parkeergarage tussen de bebouwing in. Afwatering middels waterpasserende klinkers en aquaflow opbouw met waterberging. Op het voorplein aan De Ruy is een cascade gesitueerd met schijnbrug.


Lees meer
Aanleg gemeentewerf en milieustraat Oostvoorne

De oude gemeentewerf en milieustraat moest plaats maken voor de centrumontwikkeling fase 2. De nieuwe locatie is op het bedrijventerrein Pinnepot II te Oostvoorne. De milieustraat is gebruiksvriendelijk met verhoogd perron ingericht. Daarnaast is het terrein voorzien van KGA-depot, zoutloods en wasplaats.


Lees meer
Woningbouwontwikkeling Valweg / Hoefweg Oostvoorne

De gemeente Westvoorne zorgt zelf voor het bouwrijp- en woonrijp maken van het project Valweg/Hoefweg. Bij het woonrijp maken wordt naast de aanleg van de verharding, oppervlaktewater gegraven en een oeverbescherming in de vorm van schanskorven aangebracht. Aanbrengen van dimbare openbare verlichting.


Lees meer
Aanleg transportriool en bergbezinkbassin Rockanje

Wateroverlast zorgt voor veel problemen in Rockanje. Om dit in de toekomst te voorkomen wordt er een groot transportriool en een bergbezinkbassin aangelegd. Het bassin wordt gecombineerd met het hoofdgemaal van het waterschap uitgevoerd.


Lees meer

GWW Advies
R. van der Ploeg
Wikkedreef 3
3204 GT Spijkenisse


info@gwwadvies.nl
tel: 06 - 53 62 33 26

KvK 50 50 82 53